Billing & Shipping

Vietnam

Additional information

Your order

Product Total
Máy cưa đa góc trượt dùng pin Makita DLS111ZU  × 1 14,350,000
Subtotal 14,350,000
Shipping
Total 14,400,000

If you have a coupon code, please apply it below.

  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển. ( Đối với khách hàng đầu tiên, lưu lại đường link đặt hàng để xác nhận trong trường hợp chưa nhận được hàng. )

Quý khách đặt hàng trên hệ thống dungcumakita.com.vn. Thông tin của quý khách sẽ được lưu trữ tại hệ thống cao nhất của Makita và chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối dữ liệu cho khách hàng. privacy policy.